Ce este traducerea legalizată?

Prin termenul de traducere autorizată se ințelege traducerea de documente oficiale care au aceeași valoare legală ca și documentul original, cum ar fi de exemplu traducerile necesare obținerii declarației de valoare a titlurilor de studiu. În multe cazuri poate fi numită și traducere legalizată, și permite transcrierea unui document scris intr-o limbă straină și invers. Anii trecuți acest termen, serviciu de legalizare, era foarte greu de solicitat, dar în urma unei extinderi a pieței internaționale și al fluxului imigrantilor din ultimii ani, termenul a devenit uzual, ca și cererea de traduceri legalizate. Legalizarile sunt necesare când este nevoie de o traducere în scopuri administrative, judiciare și pentru insituții. Serviciul care ne este cerut de cele mai mlte ori se referă la traducerile legalizate pentru:

  • Titluri de studiu
  • Permise de conducere
  • Certificate de căsătorie
  • Certificate de naştere
  • Cetăţenii

Birou 101ProServices este în masură să desfăşoare acest tip de serviciu pentru orice fel de act sau document legal cu traducători nativi, precum și traduceri medicale pentru eliberearea sau cererea de fişe medicale.

Care este procedura în țara noastră pentru traducerile legalizate?

Traducerea de documente oficiale

Traducerea de documente oficiale

În Italia pașii de urmat pentru rezolvarea acestui serviciu sunt trei. Fiecare dintre aceștia este incredintat celor trei profesioniști cu competențe diferite care pot fi:

– Tribunal
– Judecator
– Notar

Acesti pași se realizează printr-o procedură, care permite legalizarea pe lângă unul dintre aceste trei figuri profesionale, după ce documentul a fost tradus respectând originalul și după ce au fost aplicate semnăturile părţior: grefier/Traducător, Judecator/traucător sau notar/traducător. Această procedură este valabilă în Statul nostru, dar poate fi foarte diferită dacă se iau în considerare țări cum ar fi Anglia sau Statele Unite ale Americii.

Traducerea legalizată și traduceri cu apostilă

Traducerea legalizată este o procedură care urmează traducerilor autorizate pentru a autoriza / autentifica, aceeaşi calitatea legală a celui care a semnat documentul tradus. Acest ulterior pas de validare este de competentă Prefecturii sau Tribunalului. Serviciul de traducere cu apostilă se referă la Statele aderente la Convenţia de la Haga din 1961, care prin aplicarea unei ştampile autentifică valabilitatea documentului tradus.

Traducere și legalizare documente, acte, certificate

Societatea 101ProServices lucrează doar cu traducători și translatori calificaţi, oferindu-vă posibilitate să cereţi serviciul de traducere juridică în toată Italia, având posibilitatea să transmitem și să primim documente prin curier expres, extinzând astfel serviciile noastre pe intreg teritoriu naţional. Traducerea și legalizarea de documente, acte, certificate, traduceri simple sau traduceri legalizate, traduceri cu sau fără apostilă, toate sunt realizate de o echipă de traducători calficaţi, a caror experienţă în sector garantează o maximă calitate.

Pentru traducerea documentelor judiciare