Traduceri medicale oferite de traducători profesioniști și autorizați

Tipul de limbaj cerut pentru traducerile de documente și fişe medicale nu reflectă doar starea de sănătate reală a unui pacient sau a diagnosticului stabilit de medic, dar reflectă și calitatea prin intermediul unor termeni speciali. Pentru a realiza o traducere medicală este nevoie de cunoaşterea limbajului sanitar care se dobândeşte doar prin studii superioare, în timpul Facultăţii sau prin cursuri de specialitate.

În acest fel doar o strânsă colaborare intre personalul medical, care cunoaşte prescurtările și termenii de specialitate și un traducător specializat, duce la o traducere corectă a unui test medical. Acest tip de serviciu rezultă mereu foarte important chiar și în traducerile de site-uri medicale ale societăților sanitare.

Interpretariat în medicină

Traduceri medicale oferite de traducători profesioniști

Traduceri medicale oferite de traducători profesioniști

Metoda de lucru în biroul nostru de traduceri este orientată către calitatea produsului final:

fiecare lucrare de traducere medicală este pentru noi un proiect de sine stătător, care este analizat și clasificat pentru a stabili formarea unei echipe de lucru compusă din traducător și revizor specializat, ambii cu experienţă atat în sector, cat și domeniul textului prezentat.

Traducerea medicală face parte dintr-un sector special și complex, este obligatoriu ca un birou de traduceri să fie în masură să selecteze traducători și consultanţi pregătiţi.

101ProServices se bazează pe profesioniști specializați în sectorul sănătăţii.

Traduceri medicale și farmaceutice de calitate

Prin traduceri medicale, ştiinţifice și farmaceutice de bună calitate, care să respecte intocmai terminologia specifică a sectorului, vă puteţi adresa cu incredere biroului 101ProServices. Traducătorii nostri profesioniști sunt la dispoziţia dumneavoastră pentru orice traducere de acest fel:

  • analize și acte medicale, certificate, adeverințe medicale, rapoarte RMN, CT, PET/CT;
  • radiografii, ecografii, examene imunohistochimice, examene colonoscopice;
  • articole medicale, documente de informare a pacienților;
  • informații despre pacienți, scrisori medicale, fișe medicale, bilete de externare;
  • ghiduri de utilizare pentru personal medical și pacienți;
  • echipament medical: manuale și broșuri de prezentare;
  • studii clinice, farmacologie, biologie;
  • texte din orice specialitate medicală.

Traduceri medicale oferite de traducătoriori profesionisti