Servizi per stranieri a Roma

CEREREA CETĂŢENIEI ITALIENE

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano.

Continuare…

Ragazi che richiedono la dichiarazione di valore del titolo di studio

DECLARAȚIE DE VALOARE

Biroul de traduceri 101ProServices poate să vă ajute să obţineţi Declarația de Valoare pentru titlul dvs. de studiu. Ne angajăm să pregătim tot dosarul necesar echivalării titlurilor obținute în străinătate, inclusiv obtinerea de documente necesare din străinătate unde va fi făcută cererea pentru declarația de valoarea a titlului de studiu.

Continuare…

Bandiere di tutte le nazioni

LEGALIZARI CONSULATE ȘI AMBASADE

Este vorba despre procedura de certificare a unui document care dovedeşte autenticitatea lui, garantându-i valoarea juridică pe plan internaţional, pentru reprezentantele diplomatice în străinătate: ambasade sau consulate.

Continuare…

Procure notarili e deleghe

PROCURI ŞI IMPUTERNICIRI

Imputernicirea este un document in care este posibilă numirea unei persoane de incredere pentru a duce la bun sfârșit diferite operaţiuni pentru dvs. cum ar fi: ridicarea unui document, unei scrisori recomandate, inmatricularea unei mașini, cererea unui duplicat, reinnoirea unui certificat etc.

Continuare…