Recunoașterea titlului de studiu prin intermediul declarației de valoare

Biroul de traduceri 101ProServices poate să vă ajute să obţineţi Declarația de Valoare pentru titlul dvs. de studiu. Ne angajăm să pregătim tot dosarul necesar echivalării titlurilor obținute în străinătate, inclusiv obtinerea de documente necesare din străinătate unde va fi făcută cererea pentru declarația de valoarea a titlului de studiu. Declarația de valoarea este un document eliberat de către autorităţile consulare italiene celor care au obținut o diplomă de studiu în străinătate și doresc să continue studiile în Italia sau să inceapă procedura de echivalare a titlurilor de studiu de recunoaștere profesională.

Datele prezente in Declaraţia de Valoare se referă la Instituţia Şcolară sau Universitară, valoarea titlului de studiu in Ţara in care acesta a fost obţinut, durata cursurilor, şi orice altă informaţie considerată utilă pentru evaluarea titlului in Italia. Suntem specializaţi in mod deosebit in obţinerea declaraţiei de valoare din România.

Declarații de valoare titlu de studiu

Declarații de valoare titlu de studiu

Declaraţia de valoare se eliberează pentru următoarele titluri:

– diplomă / certificat 8 clase
– certificat de absolvire
– diplomă de absolvire a invăţămantului obligatoriu 10 clase
– diplomă scoala profesională (minim 3 ani)
– diplomă de bacalaureat
– diplomă de licenţă
– diplomă de master
– diplomă de doctorat

Documentele necesare pentru obţinerea declarației de valoare pentru cetăţenii români

În România, “Declarația de valoare” se poate obtine în urma unei programări la Canceleria Consulara a Ambasadei Italiei la Bucuresti sau la Consulatul General din Timisoara.

Declarația de Valoare este necesara pentru obtinerea:

– recunoașterii titlului de studiu;
– recunoașterii profesionale.

Cetăţenii români sau străini în posesul unui titlu academic de studiu – obținut în România pe lângă o instituție scolară de stat sau privată acreditată – care doresc să obţină un titlu de studiu echivalent cu cel italian, pot să depună cererea pe langă o instituție şcolară la alegere.

Documentele de prezentat la Ambasada Italiei in Romania sunt urmatoarele:

 • Adeverinţa de autenticitate” din partea instituţiei şcolare care a eliberat titlul de studiu
 • Copii legalizate si traducerile in limba italiană
 • In cazul in care au intervenit modificări in nume sau prenume, copia unui act de stare civilă (naştere, casatorie, divorţ) din care să reiese schimbarea numelui sau a prenumelui
 • Copia unui document de identitate in curs de valabilitate
 • Imputernicire sau procură, dacă posesorul diplomei nu poate să se prezinte personal, impreună cu copia unui document de identitate a imputernicitului

Documentele necesare pentru recunoașterea profesională titluri de studiu romanesti

 • Titlul de studiu (diploma, certificat, atestat etc.) în origial;
 • Copie xerox a titlului de studiu (apostilat la Prefectura de competenta).
 • Traducerea în italiană a titlului de studiu realizata de un traducator autorizat și legalizată de un notar public și cu stampila “apostilă”.
 • O serie de copii xerox, nelegalizate, a documentelor originale, copii legalizate cu “apostilă;
 • Programa analitică, în original, legalizată;
 • Foaia matricolă, în original, legalizată;
 • Traducerile în italiană (efectuate de un traducator autorizat de ministerul justitiei) atat a foii matricole cât și a programei analitice, legalizate;

Ne-am ocupat cu succes in ultimii ani de obţinerea Declaraţiilor de valoare pentru studenţii de la medicină / stomatologie din Arad (România) şi de eliberarea certificatului de conformitate, Directiva 2005/36/CE care permite inscrierea la Ministerul Sănătăţii pentru exercitarea profesiei de medic.

Declarație de valoare