Traduzioni procure e deleghe

Procuri/imputerniciri și declaraţii notariale cu sau fără apostilă și autorizaţii insoţire minori in strainatate. Procuri speciale de vânzare – cumpărare.

Imputernicirea este un document in care este posibilă numirea unei persoane de incredere pentru a duce la bun sfârșit diferite operaţiuni pentru dvs. cum ar fi: ridicarea unui document, unei scrisori recomandate, inmatricularea unei mașini, cererea unui duplicat, reinnoirea unui certificat etc.

Ca imputernicirea să fie valabilă este necesar să fie prezente in document datele mandantului și ale mandatarului (nume, prenume, cod numeric personal, cod fiscal etc.)

Imputernicirea trebuie să se semneze in faţa notarului, cu care biroul nostru colaborează de ani de zile, care va semna și va aplica stampila făcând din imputernicire/procură un document legal. Procurile, in funcţie de acţiunile pentru care sunt redactate pot fi generale sau speciale.

 • Procura generală: cu acest act interesatul incredinţează reprezentantului său administrarea afacerilor lui, actuale sau viitoare. Procura generală se eliberează pe timp nelimitat și este valabilă pana la revoare;
 • Procura specială: prin acest act interesatul incredinţază reprezentatului său administrarea unei părţi din afacere. Procura specială este valabilă pana la realizarea mandatului sau poate avea o valabilitate maximă de 3 ani.

Modalităţi de folosire a procurilor și revocarea acestora

Cel care a semnat o procură poate in orice moment să o revoce, cu condiţia ca in act să nu fie specificat că este irevocabilă. Revocarea poate să se facă atat pentru o procură eliberată in Consulatul de competenţă, cât și de un notar italian. Pentru a obţine o revocare a unei procuri, interesatul trebuie să se prezinte la Biroul Notarial cu o copie a procurii pe care vrea să o anuleze sau, in lipsa acestei copii, cu toate datele prezente in procură (de exemplu: Consulatul sau Notarul care a intervenit in act, data eliberării, numarul de incheiere, datele personale ale mandatarului). Interesatul trebuie să așigure transmiterea revocarii către imputernicitul revocat și notarului italian la care a fost depusă procura revocată.

Tipuri de procuri, imputerniciri și declaraţii

In cazul in care aveţi nevoie de acest tip de serviciu 101ProServices vă stă la dispoziţie cu posibilitatea de a emite diferite tipuri de procuri, imputerniciri și declaratii traduse in orice limbă (engleză, franceză, spaniolă, germană, romană, chineză, arabă etc.):

 • imputernicire obţinere documente stare civilă (certificat de naștere, certificat de casătorie, certificat de deces, certificat de reședinţă);
 • imputernicire luare in spatiu
 • imputernicire obtinere documente legale in Judecatorie și / sau Tribual (cazier judiciar, sentinţe din Judecătorii civile sau penale etc.);
 • imputerniciri eliberare diplome de studiu, de bacalaureat și certificate profesionale
 • imputerniciri inregistrare căsătorie;
 • imputerniciri inregistrare naștere
 • imputernicire eliberare orice tip de document;

Procuri speciale imobiliare:

 • procuri speciale vânzare apartamente, case, terenuri, imobile;
 • procuri speciale cumpărare apartamente, case, terenuri, imobile;
 • procuri speciale inchirieri imobile;
 • procuri speciale succesiune

Imputerniciri/Procuri judiciare:

 • imputerniciri procese de divort;
 • imputernici avocat de incredere:
 • imputerniciri procese civile și/sau penale

Servicii de procuri și imputerniciri