Passaporto per cittadinanza italiana

Dobândirea cetăţeniei italiene

Cetăţenia italiană se bazează pe principiul ius sanguinis (drept prin sânge), prin care copilul nascut din tată italian sau mamă italiancă este cetăţean italian de la naştere.

Totuşi, cetăţenii străini, pot opta pentru cetăţenia italiană doar dacă indeplinesc anumite condiţii.

Cum obţinem cetăţenia italiană?

Cetăţenia italiană se poate obţine şi prin ius soli (drept acodat de teritoriu) in anumite condiţii:

 • prin naştere pe teritoriul italian din părinţi necunoscuţi;
 • prin naştere pe teritoriu italian din parinţi apatrizi (fără cetăţenie);
 • prin naştere pe teritoriu italian din parinţi străini in imposibilitatea de a transmite acestuia di urmă propria cetăţenie in baza legii statului din care provin;
 • pentru străinul născut in Italia, care are reşedinţă legală şi fără intreruperi, pană la implinirea vârstei de 18 ani, dacă acesta face cererea de cetăţenie in primul an de la majorat (art. 4, paragraf 2, Legea nr. 91 din 5 februarie 1992).

Cetăţenii străini pot să depună cererea de obţinere a cetăţeniei italiene dacă indeplinesc anumite condiţii (venit suficient, prin merit etc.) sau in baza căsătoriei cu un cetăţean italian (şi in acest caz atunci când sunt indeplinite anumite condiţii specifice cazului).

Străinul sau apatridul (cel care nu are o cetăţenie din motive etnice, legate de siguranţă sau nu a mai avut-o pentru că fiul născut in Italia din părinţi străini sau căsătoriţi cu un cetăţean italian/cetăţeancă italiancă) poate să obţină cetătenia, in urma unei cereri şi acceptarea acesteia din parte Guvernului italian, dacă:

 • este rezident de cel putin 12 luni in Italia şi are un copil născut sau adoptat in timpul căsătoriei.
 • dacă nu sunt copii născuţi pe parcursul căsătoriei perioada de rezidenţă obligatorie este de 24 luni, adica 2 ani de la căsătoria cu cetăţeanul italian.

In schimb, dacă reşedinţa este stabilită in străinătate, cetăţenia italiană poate fi cerută doar dacă: au trecut cel putin 18 luni de la căsătorie şi in timpul căsătoriei s-au născut fii sau au fost adoptaţi de către soţi; sau dupa 36 luni de la data căsătoriei, fără să fie in curs cererea de separare, anulare, sau desfacere a căsătoriei.

 • Timbru judiciar de 16.00 euro
 • Extras al certificatului de naştere care să cuprindă toate datele părinţilor titularului, si traducerea acestuia in limba italiană;
 • Certificat cazier judiciar din ţara de origine şi alte eventuale ţări de reşedinţă şi traducerea acestuia in limba italiană;
 • Copie a cărţii/permisului de şedere (pentru cetăţenii extracomunitari), sau a atestatului de şedere (emise de Primăria de reşedinţă in cazul cetăţenilor comunitari);
 • Declaraţiile de venit (CUD, UNICO, 730, ISEE etc. …) referitoare la veniturile obţinute in ultimii 3 ani in cazul celor care folosesc venitul membrilor familiei. Pentru toate cazurile mai sus menţionate este necesar un venit personal (sau al membrilor familiei introduşi in cerere, care să corespundă cu următoarele cifre: euro 8.500,00 pentru solicitantul cetăţeniei italiene fără persoane in intreţinere, 10.500,00 euro pentru socilitantul cetăţeniei italiane cu soţ/soţie in intreţinere şi care variază cu 500,00 euro pentru fiecare minor in intreţinere, pană la 2.000,00 euro pentru fiecare persoană majoră in intreţinere;
 • 250,00 euro taxa de cetăţenie italiană de transferat in contul postal nr. 809020 intregistrat pe numele Ministerului de Interne – DLCI, pentru cetăţenie.
 • Datele din documentele de identitate italiene şi cele străine trebuie să coincidă in toate documentele. Aşadar, in cazul in care există diferenţe in datele introduse ( de exemplu schimbarea numelui de familie după căsătorie, locul naşterii este diferit) este necesară prezentarea unor documente doveditoare care să ateste motivul care a dus la schimbarea acestora (de exemplu certificatul de căsătorie sau o declaraţie consulară).
 • Atestat de limbă italiană nivel B1; incepând cu 04 decembrie 2018, printre documentele solicitate, va trebui să fie inclus şi: acordul de integrare; sau titlul de studiu eliberat de instituţia de învăţământ, privat sau de stat, Instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei  – care să ateste o cunoaştere a limbii italiene la un nivel minim B1 al CECRL – Cadrul European de referinţă in cunoşterea limbilor străine.

Cetăţenia italiană prin căsătorie

Cetăţenia italiană prin căsătorie este de acordată de către Ministerul de Interne in urma unei cereri care trebuie inaintată Prefecturii de competenţă; cetăţenia prin căsătorie este acordată cetăţenilor străini care indeplinesc urmatoarele condiţii:

cetăţeni căsătoriţi civil cu cetăţeni italieni şi legal rezidenţi in Italia de minim 2 ani de la căsătorie sau la 3 ani de la data căsătoriei dacă sunt rezidenţi in străinătate.

 • Cetăţean străin căsătorit civil cu cetăţean italian şi rezident legal in Italia de cel puţin 2 ani de la căsătorie.
 • Cetăţean străin căsătorit civil cu cetăţean italian de cel puţin 3 ani şi rezident in străinătate.
 • Cetăţean străin căsătorit civil cu cetăţean italian şi rezident legal in Italia de minim 1 an de la căsătorie in cazul in care există copii născuţi in timpul căsătoriei sau adoptaţi de soţi.

Documentele necesare cererii cetăţeniei italiene prin căsătorie

Documentele necesare pentru cererea cetăţeniei prin căsătorie sunt urmatoarele:

 • Timbru judiciar de 16.00 euro
 • Extras al certificatului de naştere care să cuprindă toate datele părinţilor titularului, şi traducerea acestuia in limba italiană;
 • Certificat cazier judiciar din ţara de origine şi alte eventuale ţări de reşedinţă şi traducerea acestuia in limba italiană;
 • 250,00 euro taxa de cetăţenie italiană de transferat in contul postal nr. 809020 intregistrat pe numele Ministerului de Interne – DLCI, pentru cetăţenie.
 • Datele din documentele de identitate italiene şi cele străine trebuie să coincidă in toate documentele. Aşadar, in cazul in care există diferenţe in datele introduse ( de exemplu schimbarea numelui de familie după căsătorie, locul naşterii este diferit) este necesară prezentarea unor documente doveditoare care să ateste motivul care a dus la schimbarea acestora (de exemplu certificatul de căsătorie sau o declaraţie consulară).
 • Atestat de limbă italiană nivel B1; incepând cu 04 decembrie 2018, printre documentele solicitate, va trebui să fie inclus şi: acordul de integrare; sau titlul de studiu eliberat de instituţia de învăţământ, public sau de stat, recunoscut de Ministerul Educaţiei  – care să ateste o cunoastere a limbii italiene la un nivel minim B1 al CECRL – Cadrul European de referinţă in cunoşterea limbilor străine.

Dacă aveţi nevoie de recunoşterea căsătoriei atunci puteţi beneficia de serviciul de imputerniciri şi declaraţii şi vă indrumăm către urmatoarea pagină pentru mai multe detalii.

Timpul de aşteptare şi modalitatea depunerii cererii de cetăţenie

Cererile de cetăţenie italiană pot fi depuse doar ONLINE.
Prefectura de competenţă in urma verificării documentelor transmise ONLINE vă programează pentru depunerea cererii.
Timpul maxim de aşteptare şi eliberare a decretului pentru cetăţenia italiană este de 4 ani.

Încercați să obțineți cetățenia italiană?