Ce este interpretariatul și ce il deosebeste de interpretare.

Interpretariatul este o activitate care constă în stabilirea unei comunicări orale sau a semnelor intre doi sau mai mult participanţi la o conversaţie care nu impărtăşesc acelaşi cod lingvistic. Trebuie remarcat faptul că uneori cuvintele interpretariat şi interpretare pot să denumească aceeași activitate, dar, în timp ce prima arată o activitate in general (inteleasă ca profesie), a doua se referă in special la performanţa translatorului.

Interpretarea face parte, impreună cu traducerea, din conceptul general de mediere lingvistică și culturală. Interpretul / Translatorul, nu este un traducător: este vorba despre două profesii cu atribuţii diferite, chiar dacă deseori se confundă una cu cealaltă. In general, se poate spune ca traducerea este transmiterea mesajului dintr-o limbă in alta în scris, în timp ce intrepretarea se face pe canal verbal sau cu ajutorul mimicii (în cazul limbii semnelor). Așadar, în momentul inţelegerii limbii și a sensului transmis, cele două operaţii sunt asemănătoare, apoi străzile se bifurcă.

Servizio di interpretariato durante un congresso

Concentrandu-ne pe interpretariat, interpretarea nu inseamnă traducerea cuvânt cu cuvânt, ci transmiterea fidelă a mesajului dintr-o limbă în alta. Spre deosebire de traducător, translatorului consecutiv sau simultan lucrează pe mesaje trecătoare pe care trebuie să la transmită instant; inseamnă ca are puţin timp la dispoziţie să se gandească și să caute stilul adecvat. Așadar translatorul prestează activitatea în timp real și în contact direct cu vorbitorul și destinatarul mesajului, în timp ce accesul cititorului și opera de mediere a unui traducator se desfăşoară în locuri și momente diferite care pot să insemne și secole.

Traducătorul este cu siguranţă singurul cititor autentic al unui text. Mai mult decat orice critic, poate chiar decat autorul insuși. Din moment ce criticul este doar peţitor, autorul este tată și soţ, în timp ce traducătorul este amant

Dacă aveti nevoie de un interpret/translator