Traduceri

Traduceri

Noțiunea de traducere desemnează transpunerea unei opere literare sau științifice, inclusiv a unei lucrări tehnice, dintr-o limbă în alta, indiferent dacă opera preexistentă sau traducerea sunt destinate publicării într-o carte, revistă, publicație periodică, sau sub orice altă formă, sau au ca scop o reprezentație la teatru, cinematograf, radio, televiziune sau prin orice alt mijloc. Sursă: Wikipedia.

Servizio di traduzioni

Traduceri juridice

Documentele sunt traduse, legalizate și / sau apostilate în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. Traducem: sentințe de divorț, certificate de căsătorie, certificate de naștere, reședință, certificate de deces, procuri, contracte de muncă, contracte de vânzare - cumpărare, adeverințe, etc. Toate documentele sunt încheiate cu un jurământ în tribunal.

Traduceri medicale

Traducem analize și acte medicale, certificate, adeverințe medicale; rapoarte RMN, CT, PET/CT, radiografii, ecografii, examene imunohistochimice, examene colonoscopice, articole medicale, documente de informare a pacienților, informații despre pacienți, scrisori medicale, fișe medicale, bilete de externare, rețete medicale, etc.

Traduceri economice

Traduceri din domeniul economic: contracte comerciale, acte constitutive, certificate de origine mărfuri, declarații vamale, certificate de conformitate, documente în vederea participării la licitații naționale sau internaționale, corespondență comercială și privată, rapoarte, asigurări, marketing și cercetări de piață, proiecte de finanțare, oferte (SAPARD, PHARE), etc.

Traduceri tehnice

Traducerile tehnice reprezintă una dintre cele mai complexe ramuri ale traductologiei. Coerența terminologică este esențială, fiecare termen, noțiune și expresie trebuie traduse unitar, utilizând același stil, respectând standardele din domeniu. Traducem documente din domeniul transporturilor, chimie, fizică, mecanică, construcții, electronice, electrotehnică.

Traduceri editoriale

Traducerea literară se poate defini prin iubirea pentru o limbă stranină și o deplină cunoaștere a acesteia. În cadrul serviciului de traducere literară, ne ocupăm și de corectarea traducerii manuscrisului care însoțește și finalizează traducerea. Traducem: cărți, ziare, reviste, articole, editoriale, rezumate, eseuri, biografii, ghiduri, lucrări de licență.

Traduceri comerciale

În vederea atingerii obiectivelor economice și comerciale, societățile au nevoie să comunice cât mai mult cu piețele internaționale. Vă putem ajuta în traducerea regulamentelor care vă permit participarea la târguri și expoziții. Vă punem la dispoziție traducători și interpreți pe toată perioada seminariilor, conferințelor și forumurilor pe teme de promovare.