Procuri, împuterniciri și declarații notariale

posted in: Noutăți | 0
Procuri, împuterniciri și declarații notariale

Procuri, împuterniciri și declarații notariale

101ProServices vă pune la dispoziție posibilitatea de a obține din Italia procuri, împuterniciri și declarații cu traducere din italiană în limba română, valabile pe tot teritoriul României:

  • împuternicire călătorie minori;
  • împuternicire pentru obținerea certificatului de naștere, certificatului de căsătorie;
  • procură pentru obținerea documentelor judiciare la tribunal (procură pentru cazier judiciar, procură pentru sentințe din tribunal, procuri pentru divorț);
  • procură pentru acceptarea și / sau renunțarea la succesiunii;
  • procură pentru deschiderea unui cont bancar în România (procură pentru bancă);
  • procură pentru legalizarea și / sau supralegalizarea documentelor;
  • procuri pentru înmatriculare autoturisme;
  • declarații de luare în spațiu;
  • procuri pentru transcrierea certificatelor de stare civilă;
  • procuri pentru ridicarea pașapoartelor sau a buletinelor din România.

Pentru obținerea de procuri, declarații și împuterniciri, va fi nevoie să cunoașteți următoarele date ale persoanei împuternicite: nume și prenume, seria și numărul cărții de identitate, CNP-ul sau codul numeric personal.