Procuri și Împuterniciri

Procură specială, declarație pentru copil minor, împuternicire de la notar din Italia, în limba română, valabile pe tot teritoriul României

Acte necesare pentru obținerea procurilor cu / fără apostile (convenția de la Haga din 05/10/1961) și declarații pentru copiii minori care călătoresc în străinătate. Procuri speciale.

Traducere procură specială

procură este un act prin care o persoană desemnează un împuternicit pentru rezolvarea unei anumite probleme în numele lui. Acest act poate fi comparat cu o delegație, pentru că cel care desemnează împuternicitul își deleagă o parte a competențelor sale acelei persoane. Persoanele fizice pot fi puse în situația în care nu se pot prezenta personal pentru a-și rezolva problemele și atunci sunt nevoite să delege pe altcineva pentru a le rezolva în numele lor.

Procura este un act semnat doar de cel care împuternicește (mandatant) o altă persoană (mandatar) pentru a o reprezenta în diferite situații. Mandatantul trebuie să cunoască datele personale ale mandatarului: nume, prenume, adresa, seria, numărul și data eliberării actului de identitate, precum și codul numeric personal. Procura trebuie să conțină, pe lângă datele personale ale mandatantului, și pe cele ale persoanei împuternicite și obiectul împuternicirii.

Orice traducere poartă amprenta sufletului traducătorului. Uneori e chiar mai puternică decât cea a autorului.

– George Budoi

Completează formularul pentru a cere o ofertă de preț gratuită

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Max 5Mb. Fișiere permise: .doc, .docx, .pdf, .odf, .zip, .rar, .7z, .jpeg, .png, .tiffÎmputernicire pentru călătoria cu copil minor în străinătate

Cele mai multe cereri din partea clienților noștrii sunt pentru obținerea de împuterniciri în vederea călătoriei în străinătate cu copil minor. În caz că nu știați, dacă minorul nu iese din țară însoțit de ambii părinți (sau de tutorele legal), este necesară o procură notarială prin care părinții sau tutorele legal împuternicește un alt adult să iasă cu minorul din țară. Dacă aveți nevoie de acest tip de împuternicire contactați-ne pentru mai multe detalii refreritoare la actele necesare pentru eliberarea acestui tip de declarație.

Apostila de la Haga
Traducere procuri
Traducere împuterniciri

Servicii oferite de către 101ProServices

În cadrul activităților mai sus enumerate, 101 ProServices vă pune la dispoziție posibilitatea de a obține din Italia orice tip de procură, împuternicire și declarație traduse în limba română, valabile pe tot teritorul României:

 • Împuternicire pentru călătorie cu copil minor din România sau Italia;
 • Procură specială pentru obținerea documentelor de stare civilă (procură pentru certificat de naștere, procură pentru certificat de căsătorie, certificat de deces, procură pentru adeverința de reședință);
 • Procură pentru dovada de domiciliu (de luare în spațiu);
 • Procură pentru obținerea pașaportului;
 • Procură pentru obținerea documentelor judiciare la tribunal și / sau la curtea de apel (procură pentru cazier judiciar, procură pentru sentințe de Tribunal, civile sau penale, etc.);
 • Procură pentru ridicarea diplomelor de studii, de bacalaureat, școală profesională;
 • Procură pentru înmatricularea auto în România;
 • Procură pentru înscrierea căsătoriei;
 • Procură pentru înscrierea nașterii;
 • Procură pentru acceptarea și / sau renunțarea la succesiuni;
 • Procură pentru deschiderea unui cont curent bancar în România (procură pentru bancă);
 • Procură pentru ridicarea oricărui tip de document;
 • Procură pentru schimbarea documentelor de identitate;
 • Procură pentru legalizarea și / sau supralegalizarea documentelor;
 • Procură pentru conducerea authoveiculelor.

Procuri Imobiliare:

 • Procură pentru vânzarea și cumpărarea de apartamente, vile, terenuri, proprietăți imobiliare;
 • Procură pentru întabularea, înscrierea în cartea funciară, etc.;
 • Procură pentru închirierea de imobile.

Procuri judiciare:

 • Procură pentru instanțe de divorț
 • Procură pentru împuternicirea unui avocat de încredere
 • Procură pentru instanțe civile și / sau penale

101ProServices vă oferă servicii specializate de traduceri autorizate a procurilor și împuternicirilor în peste 25 de limbi:

 • traduceri autorizate italiană-română sau română-italiană;
 • traduceri autorizate germană-română sau română-germană;
 • traduceri autorizate engleză-română sau română-engleză;
 • traduceri autorizate franceză-română sau română-franceză;
 • traduceri autorizate spaniolă-română sau română-spaniolă;
 • traduceri autorizate rusă-română sau română-rusă;
 • traduceri autorizate maghiară-română sau română-maghiară;
 • traduceri autorizate chineză-română sau română-chineză;
 • traduceri autorizate turcă-română sau română-turcă;
 • traduceri autorizate bulgară-română sau română-bulgară.