Cetățenia Italiană

Care sunt condițiile de întrunit pentru depunerea dosarului de cetățenie italiană? Cum facem cererea de cetățenie italiană? Condiții necesare

Cetățenia italiană se bazează pe principiul “ius sanguinis” (drept prin sânge), prin care este cetățean italian copilul care se naște din tată sau mamă cetățean italian.

Orice traducere poartă amprenta sufletului traducătorului. Uneori e chiar mai puternică decât cea a autorului.<

– George Budoi

Cum putem obține cetățenia italiană?

Cetățenia italiană se obține în mod automat prin naștere din cetățeni italieni, în baza principiului ius sanguinis, sau se mai poate obține datorită principiului ius soli în următoarele condiții:

 • prin naștere pe teritoriul italian din părinți necunoscuți
 • prin naștere pe teritoriul italian din părinți fără patrie
 • prin naștere pe teritoriul italian din părinti străini care nu au posibilitatea să transmită propria cetățenie datorită legii țării din care provin
 • minorul născut în Italia din părinți străini care a fost rezident stabil și fără întreruperi până la vârsta de 18 ani; cererea se face direct de către interesat în maxim 1 an de zile de la împlinirea vârstei de 18 ani (art. 4, alineat 2, Legea nr. 91 din 5 februarie 1992)

Cetățenii străini pot cere cetățenia italiană atunci când îndeplinesc anumite cerințe (venit suficient, absența cazierului, prin merit etc.) sau în baza căsătoriei cu un cetățean italian (dacă sunt satisfăcute anumite cerințe).

 • cetățeanul străin sau cel fără patrie, sau cel care a pierdut cetățenia din motive etnice, de siguranță sau nu a avut niciodată cetățenia italiană pentru că s-a născut în Italia din cetățeni străini căsătorit cu cetățean italian sau cetățeanca italiancă poate să obțină cetățenia italiană, prin intermediul unei cereri și în urma autorizației din partea Guvernului Italian, dacă este rezident în Italia de cel puțin 12 luni și există copii născuți sau adoptați în timpul căsătoriei.
  Dacă nu există copii, rezidența obligatorie este de 2 ani de la căsăto-ria cu cetățeanul italian.
 • Dacă sunteți rezidenți în străinătate cetățenia italiană poate fi dobân-dită dacă a trecut 1 an și jumătate în cazul în care există copii născuți sau adoptați în timpul căsătoriei sau după 3 ani de la data căsătoriei în cazul în care nu există copii. Cererea de cetățenie se poate depune doar dacă nu există un divorț, anularea sau încetarea căsătoriei și dacă nu este în curs o separare legală.

Cetățenia italiană prin rezidență:

Cetățenia italiană prin reședință este acordată de către Ministerul de Interne Italian prin intermediul unei cereri de prezentat în Prefectura de competență; cetățenia italiană prin rezidență este acordată cetățenilor străini rezidenți în Italia care îndeplinesc una din condițiile următoare:

 • Cetățean străin născut în Italia și rezident legal de cel puțin 3 ani
 • Cetățean străin fiu sau nepot în linie directă din cetățeni italieni de la naștere, cu reședință legală în Italia de cel putin 3 ani.
 • Cetățean străin major, adoptat de cetățean italian, cu reședința legală în Italia de minim 5 ani din momentul adopției.
 • Cetățean străin care a efectuat serviciul militar, chiar și în străinătate, pentru cel puțin 5 ani pentru Statul Italian, în acest caz cererea de cetățenie italiană va fi depusă la Autoritațile Consulare de competență.
 • Cetățean U.E. cu reședința legală în Italia de cel puțin 4 ani
 • Cetățean fără patrie sau refugiat rezident legal în Italia de minim 5 ani.
 • Cetățean extracomunitar rezident legal în Italia de cel putin 10 ani.
 • Documentele necesare pentru obținerea cetățeniei italiene prin reședință sunt urmatoarele:

 • Un timbru judiciar de 16,00 euro
 • Extras dupa certificatul de naștere care să conțină toate datele personale, inclusiv datele părinților, și traducerea acestuia în limba italiană;
 • Cazierul din Țara de origine și eventuale alte Țari în care ați avut reședinta și traducerea acestuia in limba italiană;
 • Copia permisului/carții de ședere (pentru cetățenii extracomunitari), sau atestatul de ședere permanent (eliberat de Primăria de reședință în cazul cetățenilor comunitari);
 • Declarațiile de venit (CUD, UNICO, 730, ISEE etc. …) relative la veniturile obținute în ultimii 3 ani, pentru cei care pot beneficia de venitul obținut de membrii nucleului familial. Pentru toate cazurile mai sus mențioanate este cerut un venit personal (sau a membrilor ce fac parte din nucleu) pentru ultimii 3 ani anteriori prezentării cererii.
 • Venitul necesar este următorul: 8.500,00 euro pentru cel care solicită cetățenia italiană fără alte persoane în întreținere, 10.500,00 pentru solicitant și soțul sau soția în întreținere. Se adaugă 500,00 euro pentru fiecare minor în întretinere și 2.000,00 euro pentru persoanele majore în întreținere.

 • 250,00 euro taxa de cetățenie italiană de platit în contul curent n. 809020 al Ministerului de Interne – DLCI cu mențiunea “pentru cetățenie”.
 • Datele prezente în documentele italiene și în cele străine trebuie să fie identice. Prin urmare în cazul în care sunt diferențe între datele completate (de exemplu numele de familie după căsătorie, locul nașterii diferit) este necesară prezentarea documentației doveditoare care să ateste datele corecte și motivele care au dus la aceste modificari (de exemplu prezentarea certificatului de căsătorie și atestat consular).
 • Atestat de limbă italiană nivel B1; Începând cu 04 decembrie 2018, este necesar și: acordul de integrare; sau titlul de studiu eliberat de institutul de învățământ public sau privat recunoscut de Ministerul Educației (M.I.U.R); sau certificat – eliberat de o Instituție recunoscută de Ministerul Educației – care să ateste cunoașterea limbii italiene la nivelul B1, nivel QCER – Cadrul european comun de referința pentru limbi străine.

Cetățenia italiană prin căsătorie:

Cetățenia italiană prin căsătorie este de către Ministerul de Interne Italian prin intermediul unei cereri care se prezintă la Prefectura de competență; pentru cetățenia italiană prin căsătorie este necesar să îndepliniți următoarele condiții:

 • cetățenii străini căsătoriți civil cu un cetățean italian și rezidenți legal în Italia de cel puțin 2 ani de la căsătorie sau după 3 ani de la data căsătoriei dacă sunt rezidenți in străinătate.
 • cetățean străin căsătorit civil cu cetățean italian și rezident legal de cel puțin 2 ani de la căsătorie.
 • cetățean străin căsătorit civil cu cetățean italian de cel puțin 3 ani și cu reședința în străinatate.
 • cetățean străin căsătorit civil cu cetățean italian și cu reședința legală în Italia de cel puțin 1 an de la căsătorie în cazul în care există copii născuți sau adoptați în timpul căsătoriei.

Documentele necesare pentru obținerea cetățeniei italiene prin căsătorie sunt urmatoarele:

 • Un timbru judiciar de 16,00 euro
 • Extras după certificatul de nastere care să conțină toate datele personale, inclusiv datele părinților și traducerea acestuia în limba italiană;
 • Cazierul din Țara de origine și din alte Țari în care ați avut reședința, cu traducere în limba italiană;
 • 250,00 euro taxa de cetățenie italiană de achitat în contul curent n. 809020 al Ministerului de Interne – DLCI cu mentiunea “pentru cetățenie”.
 • Datele prezente în documentele italiene și în cele străine trebuie să fie identice. Prin urmare în cazul în care exista diferențe între datele completate (de exemplu numele de familie după căsătorie, locul nașterii diferit) este necesară prezentarea documentației doveditoare care să ateste datele corecte și motivele care au dus la aceste modificari (de exemplu prezentarea certificatului de căsătorie și atestat consular).
 • Atestat de limbă italiană nivel B1; Începând cu 04 decembrie 2018, este necesar și: acordul de integrare; sau titlul de studiu eliberat de institutul de învățământ public sau privat recunoscut de Ministerul Educației (M.I.U.R); sau certificat – eliberat de o Instituție recunoscută de Ministerul Educației – care să ateste cunoașterea limbii italiene la nivelul B1, nivel QCER – Cadrul european comun de referința pentru limbi străine.

Modalitatea de prezentare a cererii de cetățenie și timpul de eliberare:

Toate cererile de cetățenie italiană se pot prezenta doar ONLINE.
Timpul maxim de prelucrare a dosarelor pentru acordarea cetățeniei italiene este de 4 ani.