Cetăţenia italiană se bazează pe principiul “ius sanguinis” (drept de sange), pentru care copilul nascut din tată italian sau din mamă italiancă este cetățean italian. Totusi, cetăţenii straini, pot sa dobândească cetăţenia italiană dacă indeplinesc anumite conditii.

Cererea cetăţeniei italiene

Pentru străinii rezidenţi in Italia există mai multe modalităţi de a cere cetăţenia italiană; printre aceste modalităţi cele mai frecvente sunt:

 • Cererea cetăţeniei italiene prin casătorie;
 • Cererea cetăţeniei italiene prin reşedinţă;

Cererea cetăţeniei italiene prin reşedinţă – condiţii

Cetăţenia italiană prin reşedinţă este acordată de către Ministerul de Interne Italian in urma unei cereri prezentată la Prefectura de apartenenţă; este acordată cetăţenilor străini rezidenţi in Italia și in posesul a cel putin uneia din următoarele condiţii:

 • Cetățean străin nascut in Italia și rezident de cel putin 3 ani
 • Cetățean străin fiu sau nepot in linie directă a unor cetăţeni italieni prin naştere, cu reşedinţa in Italia de cel putin 3 ani
 • Cetățean străin major, adoptat de către cetățean italian, cu reşedinţa legală in Itlia de cel putin 5 ani de la adoptie.
 • Cetățean străin care a prestat servici umiliar pentru statul Italian, pentru cel putin 5 ani chiar și in străinătate, in acest caz cererea de Cetăţenie italiană trebuie prezentată la Autorităţile Consulare.
 • Cetățean al U.E. cu reşedinţa legală in Italia de cel putin 4 ani
 • Cetățean apatrid sau refugiat cu reşedinţa legală in Italia de cel putin 5 ani
 • Cetățean extracomunitar cu reşedinţa legală in Italia de cel putin 10 ani.

Documente necesare pentru obtinerea cetateniei italiene prin resedinta:

 • Timbru judiciar de 16,00 Euro
 • Extras al certificatului de naştere care să cuprindă toate informaţiile legate de părinţii solicitantuli și traducerea legalizată in limba italiană;
 • Cazierul din Țara de origine și din alte Țări unde a avut reşedinţa, și relativele traduceri in limba italiană:
 • Copie xerox a permisului / cărtii de şedere (pentru cetăţenii extracomunitari), sau atestatul de şedere permanent (emis de Primăria de reşedinţă pentru cetăţenii comunitari);
 • Declarațiile fiscale de venit (CUD, UNICO, 730) referitoare la veniturile incasate in ultimii trei ani pentru cei care folosesc veniturile incasate de membrii nucleului familial. Pentru toate cazurile de mai sus se cere un venit personal (sau ale rudelor care fac parte din același statut familial) in ultimii 3 ani anteriori celui in care se prezintă cererea, iar pentru fiecare an sunt de: 8.500,00 pentru solicitanţi fără persoane in ingrijire, venitul se măreste cu 2.000,00 euro pentru fiecare persoană majoră sau 500,00 euro pentru fiecare persoană minoră, in ingrijire;
 • 250,00 euro plata contribuţei pentru cetăţenie in contul curent postal nr. 809020 către Ministerul de Interne – DLCI, plata “Cetatenie”;
 • Datele personale prezente in documentele italiene și in cele străine trebuie să coincidă in toate documentele. Așadar, in cazul in care există diferenţe in datele inrtoduse (de exemplu schimbarea de nume după căsătorie, locul naşterii diferit) este necesară prezentarea unui document care să demonstreze identitatea exactă și motivele care au dus la aceste schimbări (de exemplu certificatul de casătorie și adeverinţa consulară).